Sygnalizatory prędkości na osiedlu?

Szanowni Mieszkańcy i sympatycy osiedla;
Sprawa problemu „uspokojenia ruchu” na osiedlu wciąż pozostaje kwestią nierozwiązaną.
Przypominamy, że po wprowadzeniu nowej, obecnej, organizacji ruchu na osiedlu, jednocześnie jesienią 2019 roku doszło do spotkania mieszkańców z Wójtem (ok. 70 osób) , na którym Wójt zadeklarował ewentualne kolejne modyfikacje w organizacji ruchu po dokonaniu obserwacji bieżących.
Jednocześnie w ubiegłym roku zostaliśmy zaskoczeni wprowadzeniem na osiedlowe ulice linii autobusowej nr 901.
Równolegle, przy każdej okazji, sygnalizowaliśmy Wójtowi występujące konkretne kłopoty i zagrożenia wynikające z funkcjonowania ruchu na osiedlu, nie tylko związane z tym faktem, ale także z powodu nieczytelności zasady „prawej ręki” na skrzyżowaniach równorzędnych, nieczytelnego oznakowania poziomego i pionowego, rozwijania nadmiernej prędkości czy deformowania się kolejnych fragmentów nadmiernie obciążonych nawierzchni jezdni.
Jako zarząd osiedla wsparty działaniami Rady Gminy, czekaliśmy na kolejne kroki i propozycje konsultacyjne w tej kwestii ze strony władz gminnych. Przejawiało się to m.in. w tym by w projektowanym nowym budżecie, pojawiła się pozycja kosztowa, która zagwarantuje przystąpienie do działań wokół tego tematu. Taka pozycja została w budżecie gminy na 2022 r. ostatecznie uchwalona przez Radę Gminy (180 tys zł).
W ostatnich dniach do zarządu osiedla dotarła nowa propozycja z refer. komun. UG wprowadzenia tzw. sygnalizatorów prędkości na dwóch głównych ulicach osiedla (podobne rozwiązanie funkcjonuje na ul. Bogusławskiego w SL.). Czy Sygnalizatory mają pełnić wyłącznie rolę informacyjną? Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych szczegółów tego rozwiązania, którego realizacja została przewidziana na połowę bieżącego roku. Czy Państwa zdaniem, takie sygnalizatory zamontowane w dwóch miejscach na osiedlu, w jakikolwiek sposób wpłyną na rozwiązanie problemów komunikacyjnych i organizacji ruchu na osiedlu? Przypomnijmy, że mają kosztować 180 tys. zł. Na naszej osiedlowej grupie fb uruchomimy wkrótce sondę, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tym temacie.
za zarząd osiedla
Jarosław Dudkiewicz
przewodniczący