Warsztaty z zakresu ochrony środowiska

Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska – bezpłatne warsztaty
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Korzystania i Informacji o Środowisku zaprasza na warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska, które odbędą się 16 lutego, w godz. 9.00 –15.00, w formie on-line poprzez platformę zoom.
Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska, przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.
Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego na adres: warsztaty@umww.pl.

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.