Wnioski o dodatek osłonowy do OPS

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie informuje o możliwości składania wniosków

na dodatek osłonowy.

Wnioski można składać do 31 października 2022:

-elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

-osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

Składając wniosek do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny dochód netto nie przekracza:
– 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
– 1500 zł na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym.
Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia otrzymają dodatek w dwóch równych ratach
tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022, natomiast osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.
Wysokość dodatku osłonowego:
jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł
gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł
gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł
gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł
Ustawa zakłada podwyższenie kwoty dofinansowania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest paliwo stałe, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.