Zadanie Lokalne '2022 oraz środki z budżetu centralnego

Zgodnie z przedstawionym planem działań zarządu na 2022 rok oraz zgodnie z podjętymi decyzjami Zebrania Mieszkańców (uchwała nr 21/2021 z 16.09 ubr.) przedstawiamy oficjalnie plan wydatków na osiedlu z Zadania Lokalnego '2022.

OSIEDLE GRZYBOWE-ZL 2022

Jednocześnie przypominamy, że w centralnym budżecie Rada Gminy uchwaliła w dniu 20.12 ubr. środki na takie zadania na terenie osiedla jak:

– realizacja technicznych elementów wyposażenia ulic w ramach działań tzw. „uspokojenia ruchu” na osiedlu – kwota 180 tyś zł;

– działania analityczno-projektowe i realizacja modernizacji kanalizacji deszczowej ulic Sosnowa i Muchomorowa (przeciwdziałanie nawałnicowemu zalewaniu posesji) – kwota 100 tyś zł;

– pierwszy etap prac przy zagospodarowaniu polany pod lasem – kwota 50 tyś zł;

– kolejne działania związane z nasadzeniami na terenie placu Sokoła – kwota 40 tyś zł;

J.Dudkiewicz

zarząd osiedla – przewodniczący