Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 11 lutego miała miejsce nadzwyczajna sesja RG, która dotyczyła zmian w uchwale budżetowej na 2022 r i WPF ze względu na potrzebę rozstrzygnięcia i podpisania umowy z triumfatorem przetargu na wybór operatora gminnego monitoringu. Przed głosowaniem miała miejsce dyskusja radnych nad tematyką czytelności podziału obowiązków między nowym operatorem a dotychczasowym zarządzającym siecią światłowodową – spółką GCI.

Po dyskusji radnych przy wszystkich wątpliwościach, wyrażanych także na poniedziałkowej komisji budżetowej (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/02/osiedlowy-monitoring-wreszcie/), Rada uchwaliła zmiany, co ostatecznie pozwoli wreszcie przystąpić do tak długo oczekiwanej modernizacji i rozbudowy gminnego monitoringu. Przypominamy, że zarząd osiedla oczekuje realizacji modernizacji osiedlowej sieci wraz z dobudową 4 nowych kamer (z ZL’2017!).

W wolnych głosach Wójt odpowiedział niżej podpisanemu o rozmowach z ZDP o spodziewanych działaniach wokół dobudowy chodników w ul. Muchomorowej przy ul. Złotnickiej. Poinformowałem także o złożeniu pisma obu osiedlowych radnych w porozumieniu z zarządem osiedla w sprawie proponowanego montażu tzw. „sygnalizatorów prędkości” jako nowy pomysł UG dot. uspokojenia ruchu na osiedlu (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/02/sygnalizatory-predkosci-na-osiedlu-stanowisko-radnych-do-rg/).

Jednym z ostatnich punktów tej sesji była także dyskusja nad projektem uspokojenia ruchu na osiedlu Suchy Las, o co dopytywali radni z SL. W odpowiedzi Wójt potwierdził zamierzenie rozpoczęcia działań przy tym temacie w I kwartale br. i zwrócił uwagę, na wnioski składane przez poszczególnych mieszkańców do  ZDP, w tym także przez naszych mieszkańców z osiedla, co ma wpływać na wydłużenie procedur uzgodnieniowych. Realnie wielu mieszkańców, w tym także w naszej części gminy, oczekuje zmian w organizacji ruchu w SL, gdyż to także może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ruchu tranzytowego na naszym osiedlu.

Jarosław Dudkiewicz, radny