Omówienie w UG realizacji zadań z ZL’2022

W poniedziałek 7 lutego doszło do spotkania p-li zarządu osiedla (Andrzej Wielgosz i J.D.) z p-lem referatu komunalnego UG w sprawie realizacji Zadań Lokalnych (uchwała nr 21/2021 w ramach Zebrania Mieszkańców z 13.09 ubr. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/ ) planowanych na ten rok:

Omówiliśmy kwestie wyboru i montażu:

– zabawek dla dzieci w wieku 3-4 lata (wartość 5 tyś zł) ; tu padły konkretne katalogowe (ROBINA PLAY) propozycje, w tym także by wykorzystać ten sam typoszereg urządzeń planowanych na  polanie pod lasem i by te zabawki montować w obrębie polany pod lasem – temat będzie prezentowany do dyskusji z zarządem i mieszkańcami;

– stół do ping – ponga przy placu zabaw lub na boisku (wartość 7 tyś zł); typowe rozwiązanie, którego lokalizacja w obrębie boiska powinna być optymalnie wybrana pod kątem możliwości organizacji np. imprez festynowych; patrz zdjęcie

– deszczownica przy placu zabaw i boisku (wartość 14 tyś zł); omawialiśmy lokalizacje i techniczne aspekty montażu i eksploatacji urządzenia które ma mieć prostą funkcje samoobsługową udostępnianą w okresie największych upałów już od tego lata;

– sprawa zabudowy polany pod lasem; po zakończeniu projektu przez firmę LYNX (zrealizowanego za ok. 12 tyś zł z ZL’2020); w budżecie centralnym na 2022 rok przewidziano 50 tys zł na pierwszy etap realizacji zagospodarowania polany pod lasem; omówiono propozycje pierwszego etapu w postaci zabudowy pierw elementów fitnesowych systemu ROBINA PLAY (katalog); w kolejnych etapach (kolejne budżety gminne) sugerujemy realizację ścieżek, dalej pergoli (z wydzieleniem miejsca na zajęcia typu joga, sprzątanie lasku z ogniskiem), dalej nasadzeń; do przemyślenia pozostaje także dodatkowe zabezpieczenie terenu w doświetlenie (być może też z ZL); wkrótce edytowalną wersję projektu zaprezentujemy na osiedlowych publikatorach zarządu ;

Niezależnie od w/w spotkania w ref. komun. ; miało miejsce rozmowy w wydz. gospod. nieruchomościami w sprawie realizacji z ZL’2022 dot. wyposażenia osiedlowej świetlicy (wzmacniacz do nagłośnienia, lustra ścienne, statyw do mikrofonu – ok. 7 tys zł); realizacja przewidziana w I kwartale br.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz