Osiedlowy monitoring – wreszcie?

Informacje z Rady Gminy

W poniedziałek 7.02 miało miejsce posiedzenie komisji budżetowej, którego jedynym punktem zebrania było opiniowanie  wyboru zwycięzcy przetargu na operatora gminnego monitoringu. Jest to temat żywo interesujący mieszkańców osiedla (przypominając: wciąż czekamy na modernizację źle funkcjonującej w części sieci osiedlowej oraz jej rozbudowę o zatwierdzone w ZL’2017 cztery dodatkowe kamery).

Otwarcie kopert nastąpiło 6.10 ubr.; wpłynęły dwie oferty na kwoty, które mieszczą się z budżecie gminnym i tzw. WPF. W przygotowanych materiałach radni dopatrzyli się niejasności w podziale obowiązków pomiędzy dotychczasowym operatorem i jednocześnie zarządzającym siecią światłowodową (gminna spółka GCI) a potencjalnym wybranym w drodze przetargu nowym operatorem. Ze względu na fakt, że najpóźniejszy termin podpisania umowy, wynikający z przepisów o zamówieniach publicznych, przypada na 17 lutego br., RG zdecydowała o zwołaniu sesji w terminie nadzwyczajnym na dzień 11 lutego br. w trybie zdalnym.

Przedkładamy nadzieję, że oczekiwany od tylu lat wybór nowego operatora zakończy wreszcie okres ciągłych pytań i wątpliwości naszych mieszkańców o sprawne funkcjonowanie osiedlowego monitoringu. Modernizacja jak i rozbudowa systemu, zgodnie z warunkami przetargu, powinna nastąpić w ciągu najbliższego roku.

Radny Jarosław Dudkiewicz