Placówka Pocztowa na placu grzybowym

Poczta na osiedlu

Placówka Poczty Polskiej na placu grzybowym nie będzie zlikwidowana. W związku z licznymi pytaniami i pogłoskami, uzyskaliśmy potwierdzenie, że nie ma żadnych planów likwidacji tak cennego dla mieszkańców miejsca na naszym osiedlu.

Faktem są ostatnie trudności kadrowe tej placówki oraz opóźnienia w dostawie przesyłek. Z tego powodu za naszym pośrednictwem, Naczelnik Poczty w Suchym Lesie oferuje stałą pracę przy dostarczaniu przesyłek do mieszkańców dla rejonu działania tej placówki (na placu grzybowym punkt jest filią). Zgłaszać można się bezpośrednio w placówce przy Nowym Rynku w Suchym Lesie lub telef. +48 887 854 105.