Pomoc Uchodźcom – lekarze

Na naszym osiedlu mamy całkiem sporą liczbę specjalistów – medyków angażujących się w pomoc  Ukrainie i uchodźcom na różne sposoby.

Członek naszego zarządu p. Maria Wosicka-Bura, lekarz, przekazuje ważny komunikat POROZUMIENIA – stowarzyszenia medyków:

Pomoc dla Ukrainy !!!

Koleżanki i Koledzy  

W obliczu tragedii wojny na Ukrainie nie tylko solidaryzujemy się z narodem Ukrainy i włączamy w różną lokalną pomoc , ale przede wszystkim zapewniamy pomoc medyczną potrzebującym Uchodźcom w naszych gabinetach.

-Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale dziś udzielamy świadczeń gdy trafi do nas pacjent z Ukrainy,

-Należy ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

-NFZ informuje ,że obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł „uprawniający do świadczeń zdrowotnych” w Polsce

-wystawiać recepty obywatelom Ukrainy, którzy nie mają nr PESEL

Naczelna Izba Aptekarska apeluje, aby e-recepty wystawiane uchodźcom nie posiadającym numeru PESEL wydawane były wg poniższych wytycznych:

• e-recepta powinna zostać wydrukowana (farmaceuta może wówczas sczytać kod paskowy z recepty)

• na e-recepcie powinien znaleźć się kod uprawnień dodatkowych o symbolu BW.

 

Pamiętajcie, że farmaceuta nie może odczytać e-recepty tylko na podstawie podanego kodu PIN.

Poniżej publikujemy oraz na naszej stronie