Solidarność z Ukrainą – oświadczenie Rady Gminy

OŚWIADCZENIE

Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lutego 2022 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr XLIX/568/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8395), Rada Gminy Suchy Las przyjmuje następujące oświadczenie:

Rada Gminy Suchy Las wyraża swoje poparcie i solidarność dla narodu ukraińskiego i jego władz w związku z rozpoczęciem w dniu 24 lutego br. agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległe i suwerenne Państwo Ukraińskie. Obawiamy się, że ten akt pogwałcenia prawa międzynarodowego może doprowadzić do destabilizacji sytuacji na Ukrainie, ofiar w ludności cywilnej, katastrofy humanitarnej, a także radykalnego pogorszenia się sytuacji gospodarczej w tym kraju.
Rada Gminy Suchy Las zdecydowanie potępia militarną napaść Rosji na Ukrainę, która niesie ze sobą katastrofalne skutki dla narodu ukraińskiego, a także stanowi realne zagrożenie dla pokoju europejskiego i światowego.
Słowa szczególnego wsparcia kierujemy do mieszkanek i mieszkańców – naszych Przyjaciół z miasta Hniwań w obwodzie winnickim, z którym to samorządem Gmina Suchy Las od 2017 r. realizuje partnerską współpracę. Dotychczasowe blisko pięcioletnie kontakty pomiędzy naszymi samorządami udowadniają, iż międzynarodowa współpraca na płaszczyźnie lokalnej stwarza szanse na wymianę doświadczeń i realną pomoc.

Rada Gminy Suchy Las w imieniu sucholeskiego samorządu oraz mieszkańców Gminy deklaruje pomoc i wsparcie dla Ukraińców, którzy przebywają na terenie Gminy, a także dla tych, którzy w związku z obecną sytuacją na Ukrainie zdecydują się przybyć do Gminy Suchy Las. W tym zakresie Gmina Suchy Las będzie współpracowała z administracją rządową, innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, a także z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.