Szachy na grzybowym dla dzieci

Zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami, zapraszamy chętnych rodziców ze swoimi dziećmi w wieku 5-12 lat na inauguracyjne spotkanie z szachami dla najmłodszych z naszym mistrzem szachowym – Marek Zbodzień – w najbliższy piątek 25 lutego o godz. 15.00 do osiedlowej świetlicy.

Zajęcia będą miały charakter edukacyjny i rozwojowy w trybie lekcyjnym do 45 min.  Poniżej przedstawiamy krótkie zaproszenie od naszego Mistrza:

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia.

Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów.

Zajęcia szachowe dla najmłodszych (od I klasy SP do VI klasy SP) będą trwały 45 minut i będą prowadzone jako zajęcia dla początkujących.

Podstawowym celem zajęć będzie oczywiście nauka gry w szachy, ale celem będzie na początku takie zainteresowanie dzieci szachami, aby nauka stała się dla nich zabawą i pasją, a później, po opanowaniu podstawowych zasad gry i rozpoczęciu prawdziwej rywalizacji na szachownicach, ulubioną dyscypliną sportu.

Szachy pozwolą dzieciom m.in. na:

– rozwijanie uwagi i poprawę koncentracji

– doskonalenie pamięci i logicznego myślenia

– wyodrębnienie u dzieci samodzielności i aktywności twórczej

– przygotowanie do sportowej rywalizacji

– utrwalenie wiary w siebie

Grając w szachy, musimy przestrzegać ponadto pewnych określonych zasad i reguł.

Szachy, poprzez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) są członkiem MKOL, więc zgodnie z zasadami ruchu olimpijskiego są dyscypliną sportu, która uczy dzieci, młodzież i dorosłych etycznej rywalizacji, sportowego i uczciwego rozgrywania partii szachowych i dążenia do poprawy własnych umiejętności.

Każdy szachista musi więc wykazać się dużym zdyscyplinowaniem.

Dla grupy starszych dzieci i dorosłych zajęcia będą trwały również 45 minut. Tematyka zajęć będzie zróżnicowana – w zależności od prezentowanego przez uczestników zajęć poziomu gry. W grupie tej uczestnicy będą rozgrywali na zajęciach więcej partii szachowych i przygotowywali się do udziału w turniejach szachowych.

Wszyscy uczestnicy zajęć, na każdych zajęciach, będą otrzymywać materiały dotyczące omawianych na zajęciach tematów.

zapraszamy – za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz