Szczególna sesja Rady Gminy

Radni wobec konfliktu na Ukrainie

Ostatnia XLIII sesja Rady Gminy Suchy Las (w formule on-line) zaczęła się od bardzo emocjonalnego wstępu w postaci wydania wspólnego Oświadczenia Radnych w sprawie rozpoczętej tego dnia agresji na Ukrainę (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/02/solidarnosc-z-ukraina-oswiadczenie-rady-gminy/). Udzielono zdalnie głosu vice-merowi zaprzyjaźnionego obwodu Hnivan na Ukrainie p. Viktorowi Purdykowi, który w przejmujących słowach opisał bieżącą sytuację tego dnia w Jego rejonie Ukrainy.

W pierwszej części porządku obrad nie było bezpośrednich tematów związanych z osiedlem grzybowym, poza wnioskiem formalnym do uchwały budżetowej złożonym wspólnie przez obu naszych radnych, a przedłożonym Radzie przez niżej podpisanego (pismo do RG z 11.02 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/02/sygnalizatory-predkosci-na-osiedlu-stanowisko-radnych-do-rg/). Przegłosowany wniosek dotyczył w praktyce uniknięciu wydatkowania 180 tyś zł na tzw. „sygnalizatory prędkości”, które w ramach tzw. „uspokojenia ruchu” władze chciały ustawić na dwóch głównych ulicach osiedla. W ramach wyjaśnień przedłożyłem Radzie ponownie argumentację którą zaprezentowała ankietowo oraz w bezpośrednich sygnałach zdecydowana większość wypowiadających się tak licznie w tej sprawie naszych mieszkańców. Uważamy, że wydatkowanie tak znacznych publicznych środków na nieefektywne rozwiązania jest bezzasadne i nie rozwiąże problemu uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na osiedlu. Oczekujemy konsultacji społecznych z mieszkańcami celem wypracowania optymalnego rozwiązania dot. tego problemu. Wójt podsumował ten wątek stwierdzeniem, że skoro Rada zmieniła zapis tego punktu budżetowego a sygnalizatorów świetlnych nie można zrealizować, przez najbliższe dwa lata nie przewiduje żadnych działań w tym temacie.

Ponadto dyskutowano też nad  innymi wnioskami  formalnymi aktualizującymi uchwałę budżetową na 2022r. (najdłuższą dyskusje radnych wywołały aktualizacje stawek dla członków straży pożarnych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze). Podjęto też decyzje o zarządzeniu wyborów sołtysa naszego sąsiedzkiego Jelonka (marzec 2022).

W informacjach Wójta dowiedzieliśmy się o działaniach przetargowych na wyłonienie zwycięzcy przetargu na dok. proj. budowy węzła komunik. Biskupińska / Sucholeska, prac przygotowawczych do przetargu na projekt nowej siedziby Urzędu (tu nastąpiła prezentacja długiej listy problemów z funkcjonowaniem obecnego budynku UG). Usłyszeliśmy też o podpisaniu wkrótce umowy z nowym operatorem monitoringu gminnego i rozpoczęciem tak oczekiwanych także na osiedlu prac modernizacyjnych tej sieci.

W wolnych głosach toczyła się też kolejna dyskusja nt. konfliktogennego projektu przebudowy skrzyżowania w Złotkowie.

Wójt w swej wypowiedzi powrócił do sytuacji Ukraińców na terenie naszej gminy (ok. 1000 osób) i zaproponował tworzenie specjalnego funduszu mającego na celu dopłaty do mieszkań najmowanych przez ukraińskie rodziny. Zaproponował także obniżenie swojego uposażenia na te okoliczność.

Dotychczasowa szefowa Rady Gminy złożyła oficjalną rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 5 marca br. z powodów „różnicy zdań” z grupą radnych.

W wolnych głosach i zapytaniach radnych podjąłem temat obiecanego przez Wójta ewaluacji efektów wprowadzonej linii autobusowej na osiedlu, oczekiwanej z początkiem tego roku. Przypomniałem, że ta analiza obiecana była mieszkańcom za równo co do stosowanego taboru (zwróciłem uwagę na prawdopodobnie jeden z autobusów, który wywołuje spore dokuczliwości mieszkańcom w postaci przenoszonych na sąsiednie budynki drgań), przebiegu samej trasy, częstotliwości kursów, kursów poza szczytem i w weekend etc. Otrzymaliśmy odpowiedź, że opracowanie takie w porozumieniu z ZTM  zostanie przekazane radnym i zarządowi osiedla do analizy dalszych decyzji.

Sylwia Szenk w imieniu zarządu osiedla SL ponownie dopytywała o działania przy projekcie organizacji ruchu, co może podtrzymać nadmierny ruch tranzytowy także przez nasze osiedle. Prace są w toku. Radna Iwona Koźlicka dopytywała o nierozwiązany wciąż problem odwodnienia początku ulicy Muchomorowej (obiecany w ubiegłym roku) – Wójt obiecał pilne działania w tej sprawie.

J.Dudkiewicz, radny SL

przewodniczący zarządu osiedla