Zadania Lokalne – procedury rozliczeń i kolejne plany

Rozliczenie Zadania Lokalnego

Zarząd osiedla otrzymał z UG oficjalne rozliczenie wykonania Zadania Lokalnego za ubiegły rok. Uwzględnia ono poniesione wszystkie wydatki na 2021 r. (ZL’2021) zgodnie z decyzją Uchwały Zebrania Mieszkańców z 07.09.2020r. (nr 18/2020). https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2020/09/Zadanie-Lokalne-na-2021.pdf. Oficjalne księgowe rozliczenie wykonania Zadania Lokalnego z 2021r. uwzględnia także  przechodzące zadania z ZL '2017 (monitoring) oraz z ZL '2020 (polana pod lasem), które przewidziane są do realizacji w bieżącym roku.

Obecnie realizowane są zadania uchwalone w ramach ZL’2022 (uchwała ZM nr 21/2021 z dnia 13.09 ubr.) https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/ . Przypominamy, że do zarządu osiedla można kierować propozycje do Zadania Lokalnego na kolejny okres tj. na rok 2023, które to będziemy omawiać już na najbliższym Zebraniu Mieszkańców – planujemy je w miesiącu kwietniu br. Pierwsze pomysły zostały już skierowane na ręce przewodniczącego zarządu (patrz: pkt. 7 „Kalendarium '2021 i Plany '2022 https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/01/kalendarium2021-plany-na-2022/ ). Zgodnie z przyjętymi w Gminie procedurami, ich ostateczne zatwierdzenie i uchwalenie nastąpi po wstępnej akceptacji przez Wójta, na wrześniowym  Zebraniu Mieszkańców.

Osiedle Grzybowe_wykonanie budżetu 2021