Bilety komunikacji publicznej dla uchodźców

Bezpłatna komunikacja miejska dla uchodźców z Ukrainy
Miasto Poznań i aglomeracja poznanska pomaga uchodźcom z Ukrainy. Od 1 marca mogą oni otrzymać specjalne zaświadczenie, na podstawie którego przez 30 dni można bezpłatnie jeździć komunikacją miejską.
Zaświadczenie z hologramem będzie wydawane po okazaniu ukraińskiego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej w dniu 24 lutego br. lub późniejszym.
Na podstawie zaświadczenia będzie można bezpłatnie korzystać z transportu miejskiego na wszystkich liniach ZTM w Poznaniu i na obszarze aglomeracji poznańskiej we wszystkich strefach taryfowych. Będzie ono miało taki sam status jak bilet na sieć, a jego ważność będzie wynosić 30 dni.
Zaświadczenie będzie można otrzymać w punkcie recepcyjnym na MTP, w Biurze Obsługi Klienta ZTM pod rondem Kaponiera (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 17:00) oraz w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM, które są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00:
– Ogrody, pętla tramwajowa
– rondo Kaponiera – poziom -1,
– Dworzec Sobieskiego przy pętli PST na os. Jana III Sobieskiego,
– Górczyn, pętla autobusowo-tramwajowa,
– Junikowo, pętla autobusowo-tramwajowa,
– plac Wiosny Ludów – budynek CH Kupiec Poznański (wejście od ul. Strzeleckiej),
– Dębiec, pętla autobusowo-tramwajowa,
– rondo Śródka – dworzec autobusowy,
– Dworzec Zachodni PKP
To jedna z wielu form wsparcia, jakie proponuje obywatelom i obywatelkom Ukrainy Miasto Poznań. Cały czas działa miejski punkt zbiórki darów (szczegóły: poznan.pl oraz na profilu @czulypoznan).
Każdy, kto chce zaoferować pomoc, może wypełnić ankietę (można ją znaleźć na stronie poznan.pl – przypiętą na żółtym pasku u góry witryny, pod hasłem: Pomagam Ukrainie).
Cały czas działa też ukraińska wersja miejskiej strony internetowej, na której można znaleźć najważniejsze informacje: https://www.poznan.pl/ua
Безкоштовний міський транспорт для біженців з України
Місто Познань допомагає біженцям з України. Особи, які хочуть скористатися безкоштовним проїздом повинні звернутися до рецепційного пункту, який знаходиться у Міжнародному виставковому центрі у Познані (MTP, Międzynarodowe Targi Poznańskie) або потрібно відвідати один з Пунктів обслуговування клієнта Управління міським транспортом (ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego) у Познані, від сьогодні (1 березня) зможуть отримати спеціальну довідку. На підставі цієї довідки протягом 30 днів українці матимуть можливість безкоштовно користуватися міським транспортом.
Довідку з голограмою видаватимуть на підставі пред’явленого українського паспорта або іншого документу, який підтверджує перетин польсько-українського кордону 24 лютого або пізніше.
На підставі цієї довідки буде можливість безкоштовно користуватися міським транспортом на всіх лініях Управління міського транспорту (ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego) і в межах познанської агломерації у всіх тарифних зонах. Довідка буде мати такий самий статус, як повноцінний квиток, і буде дійсною протягом 30 днів.
Довідку можна отримати у рецепційному пункті у Міжнародному виставковому центрі у Познані (MTP, Międzynarodowe Targi Poznańskie), у Бюро Обслуговування Клієнта Управління міського транспорту (ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego) під кругове перехрестям Капоньєра (Rondo Kaponiera) (робочі години: від понеділка до п’ятниці від 09:30 до 17:00), а також в одному з Пунктів Обслуговування Клієнта Управління міського транспорту (ZTM, Zarządu Transportu Miejskiego), що працюють від понеділка до п’ятниці від 06:00 до 20:00.
Оґроди (Ogrody), кінцева трамвайна зупинка
Кругове перехрестя Капоньєра (Rondo Kaponiera), рівень -1
Вокзал Собеського (Dworzec Sobieskiego) біля кінцевої зупинки познанського швидкісного трамваю на осєдлі Яна ІІІ Собеського
Ґурчин (Górczyn), кінцева трамвайна та автобусна зупинка
Юніково (Junikowo), кінцева трамвайна та автобусна зупинка
площа Весни Народів (plac Wiosny Ludów) ‒ будинок торгівельного центру Купєц Познанські (Kupic Poznański) (вхід від вулиці Стшелецька/ ul. Strzelecka)
Дембєц (Dębiec), кінцева трамвайна та автобусна зупинка
Кругове перехрестя Сьрудка (Rondo Śródka) ‒ автобусна станція
Західний Вокзал (Dworzec Zachodni PKP)
Це одна з багатьох форм підтримки, яку пропонує громадянам та громадянкам України місто Познань. Постійно діє міський пункт збору гуманітарної допомоги (деталі на poznan.pl та на профілі @czulypoznan).
Кожен, хто бажає запропонувати свою допомогу, може заповнити анкету (її можна знайти на сторінці poznan.pl ‒ розміщена на жовтій смузі вгорі вікна, під назвою: Pomagam Ukrainie / Допомагаю Україні). Також працює українська версія інтернет-сторінки міста, на якій можна знайти https://www.poznan.pl/ua
poznan.pl
Місто Познань 61 646 33 44 | Poznan.pl
Місто Познань 61 646 33 44