Komunikat dot. przybywających uchodźców

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 07.03.2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 rusza punkt rejestracyjny dla Uchodźców z Ukrainy czynny od poniedziałku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30 z obsługą w języku ukraińskim i rosyjskim.

Zachęcamy do zgłaszania się do nas bezpośrednio lub telefonicznie- pod numerem telefonu  61-25-00-360, 61-25-00-368.

Jest to niezwykle ważne, by móc oszacować skalę potrzeb i zaplanować kolejne działania. Prosimy również o pomoc mieszkańców gminy, by w sytuacji, gdy osoby przebywające pod Waszym dachem nie czują się na siłach by się do nas zgłosić, zróbcie to  w ich imieniu, za ich zgodą.

Пані та панове!

З понеділка 07.03.2022 в Центрі Соціального Захисту в Сухому Лісі, вул. Bogusławskiego 17, відкривається пункт реєстрації біженців з України, працюватиме він  з понеділка до п’ятниці з 7.30 до 15.30 обслуговування українською та російською мовами.

Рекомендуємо зв’язатися з нами безпосередньо або по телефону: 61-25-00-360, 61-25-00-368.

Нам надзвичайно важливо оцінити масштаб потреб і спланувати наступні заходи. Також просимо допомоги у тих жителів ґміни, які прихистили у себе прибуваючих, щоб у ситуації, коли такі особи не мають змоги зголоситись до нас особисто, робили це від їхнього імені, за їхньою згодою.

С понедельника 07.03.2022 в Центре Социальной Защиты в Сухом Лесу, ул. Bogusławskiego 17, открывается пункт регистрации беженцев из Украины, он будет работать с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30 обслуживание на украинском и русском языках.

Рекомендуем связаться с нами напрямую или по телефону: 61-25-00-360, 61-25-00-368.

Нам очень важно оценить масштаб потребностей и спланировать следующие действия. Также просим помощи у тех жителей гмины, которые приютили у себя прибывающих, чтобы в ситуации, когда такие лица не могут обратиться к нам лично, делали это от их имени, с их согласия.