Liczba uchodźców – prośba o dane

Uwaga: komunikat OPS

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o pomoc w oszacowaniu liczby obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy ( tylko tych, którzy przybyli tu po 24.02.2022r. z powodu konfliktu zbrojnego.) Dane takie musimy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego  do dnia 3.03.2022r.

Prosimy o przekazanie tych danych: ilość przybyłych oraz w jakim wieku + adres pobytu na ręce przewodniczącego zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz tel. 666 845 466 lub jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

Z wyrazami szacunku  Karolina Dzioch

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie

ul.W.Bogusławskiego 17

62-002 Suchy Las

tel.61-25-00-362

793-110-820