OPS – wypłaty 500+ i dla dzieci uchodźców

Obywatele Ukrainy, którzy weszli na terytorium Polski po 23.02.2022r.
Jeśli jesteś w Polsce z dzieckiem poniżej 18 roku życia, możesz złożyć wniosek o pomoc rodzicielską w wysokości 500 zł miesięcznie do ZUS. Aby złożyć wniosek należy przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najbliższy weekend, tj. 26-27 marca 2022 r.
Aby złożyć wniosek, potrzebujesz:
Pesel numer Twój i Twojego dziecka,
Numer konta bankowego w Polsce,
Polski numer telefonu,
Adres e-mail
W celu ułatwienia składania wniosków jednostki ZUS w Poznaniu organizują specjalne godziny:
ZUS I Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12
· Dyżur 26 marca w roku. 9:00 – 15:00
· Dyżur 27 marca w roku. 9:00 – 15:00
ZUS II Oddział w Poznaniu
ul. Starołęcka 31
· Dyżur 26 marca w roku. 9:00 – 15:00
ZUS Inspektorat w Poznaniu
Ul. Fabryczna 27/28
· Dyżur 26 marca w roku. 9:00 – 15:00
Obywatelu Ukrainy
Jeżeli przebywasz na terenie Polski ze swoim dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, możesz złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. W tym celu przyjdź do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również w najbliższy weekend tj. 26-27 marca 2022r.
Do złożenia wniosku potrzebujesz:
PESEL swój i dziecka,
nr rachunku bankowego w Polsce,
polski nr telefonu,
adres e-mail
Aby ułatwić składanie wniosków jednostki ZUS w Poznaniu organizują specjalne dyżury :
ZUS I Oddział w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 12
· Dyżur 26 marca w godz. 9:00 – 15:00
· Dyżur 27 marca w godz. 9:00 – 15:00
ZUS II Oddział w Poznaniu
ul. Starołęcka 31
· Dyżur 26 marca w godz. 9:00 – 15:00
ZUS Inspektorat w Poznaniu
Ul. Fabryczna 27/28
· Dyżur 26 marca w godz. 9:00 – 15:00
Pomoc materialna dla obywateli Ukrainy, którzy mają dziecko
Obywatele Ukrainy, którzy legalnie wyjechali z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z akcjami wojskowymi i chcą zostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzieli i wypłaci pomoc rodzinie Stosowne oświadczenie w języku ukraińskim można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacje od kiedy można składać wnioski będą składane na stronie internetowej ZUS.
Kto może złożyć wniosek o pomoc dla rodziny
Wnioski o pomoc dla rodziny opłacanej przez ZUS może składać osoba, która:
• jest obywatelem Ukrainy lub mężem/żona obywatelem Ukrainy,
• Posiada legalny pobyt w Polsce,
• Ma pod opieką dziecko (jest jej matką/ojcem lub tymczasowym opiekunem), które ma obywatelstwo ukraińskie i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku z powodu akcji wojennej.
• Ma dziecko w areszcie (jest jej matką/ojcem lub opiekunem tymczasowym), urodzone w Polsce, obywatel Ukrainy, który ma legalny pobyt w Polsce.
Ważne!
Pobyt w Polsce uznaje się za legalny przez 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. lub od dnia przekroczenia granicy (po 23 lutego 2022). ), dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie wyjechali z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 z powodu akcji wojskowych i chcą pozostać w Polsce.
Pomoc dla rodzin będzie wypłacana nie dłużej niż w okresie ich pobytu w Polsce.
Tymczasowy opiekun lub zastępca opieki nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy z powodu działań wojskowych i przebywa w Polsce, ustanawia polski sąd.
Jaką pomoc dla rodziny można otrzymać od zus
• 500 zł. /miesiąc dla każdego dziecka poniżej 18 lat mieszkającego w Polsce (asystent edukacji z programu Rodzina 500+, tzw. 500+)
To pomoc dla rodziców (jednego z rodziców), opiekuna tymczasowego i osoby zajmującej się pieczą zastępczą nad dzieckiem.
• 500 zł. lub 1000 zł. /miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w wieku 12-35 miesięcy mieszkającego w Polsce (stolica opiekuna rodziny, RKO).
To pomoc dla rodziców (jeden z rodziców), opiekuna tymczasowego.
• 400 zł. / miesięczna pomoc w finansowaniu płatności na rzecz przedszkola, klubu przedszkolnego lub przedszkola (pomoc w dofinansowaniu do przedszkola) na:
• Pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,
• Pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli kolejne dziecko dostanie RKO,
• Dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie w wieku 12 miesięcy i 35 miesięcy po odebraniu kapitału opiekuna rodziny i kapitału należnej kwoty.
Dziecko należy wpisać do rejestru przedszkoli lub klubów dziecięcych lub listy opiekunów dziennych.
To pomoc dla mamy/taty, tymczasowego opiekuna i osoby w pieczy zastępczej.
• 300 zł. raz w roku dla każdego dziecka poniżej 20 roku życia (lub do 24 w przypadku niepełnosprawności) mieszkającego w Polsce i uczącego się w szkole – (pomoc w programie Dobry Start, tzw. 300+).
To pomoc dla mamy/taty, tymczasowego opiekuna i osoby w pieczy zastępczej.
Do złożenia oświadczenia w zus potrzebne będą:
• polski numer identyfikacyjny PESEL osoba składająca oświadczenie i dziecko,
• Adres e-mail osoby,
• polski numer telefonu,
• Numer konta bankowego w Polsce.
Rejestracja obywateli Ukrainy w celu podania polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL rozpocznie się w urzędzie gmini (gmini) miasta lub lokalu wyborczego w Polsce od 16 marca 2022 r.