PESEL dla uchodźców

16 marca 2022 r. Urząd Gminy Suchy Las rozpoczął umawianie wizyt na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Należy pamiętać, że numer PESEL nadaje się osobom, które nie zamierzają przemieszczać się już do innych państw.

?? 16 березня 2022 року ми почнемо організовувати візити для присвоєння номера PESEL біженцям з України. Слід пам’ятати, що номер PESEL присвоюється людям, які більше не мають наміру переїжджати в інші країни.
Szczegóły / ?? Деталі