Pismo zarządu w sprawie organizacji festynu i Dni SL

Festyn – pismo do Wójta