Pomoc Gminie Dobrzyca

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

From: Karolina Janczewska <rada@ugdobrzyca.pl>
Sent: Friday, March 25, 2022 9:15 AM
To: 'Monika Wojtaszewska’ <monika.wojtaszewska@suchylas.pl>
Subject: RE: Uchwała

Dzień dobry,

Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni. Państwa dar serca przywraca wiarę w ludzi…

Przekażę informację p. Skarbnik – p. Beacie Miedzińskiej – która będzie już dalej pilotowała temat.

Jeszcze raz składam wyrazy podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców i pana przewodniczącego oraz pań i panów radnych.

Serdecznie pozdrawiam,

 Karolina Janczewska

insp. ds. obsługi rady miejskiej

 URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel. 62 741-30-13 wew. 34

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

www.gminadobrzyca.pl

From: Monika Wojtaszewska <monika.wojtaszewska@suchylas.pl>
Sent: Friday, March 25, 2022 8:57 AM
To: 'Karolina Janczewska’ <rada@ugdobrzyca.pl>
Subject: Uchwała

Dzień dobry,

W imieniu Wójta Gminy Pana Grzegorza Wojtery informuje, że Rada Gminy Suchy Las w dniu 24.03.2022 podjęła uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca w kwocie 50 000 zł. Proszę o przesłanie projektu porozumienia celem podpisania i przekazania środków.

Pozdrawiam serdecznie

Monika Wojtaszewska

Skarbnik Gminy Suchy Las

Tel. 061-8926-272

609 114 652