projekt MPZP rejonu Szkółkarska/ Sucholeska

Szanowni Państwo,

informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej.

Skan obwieszczenia w ww. sprawie przesyłam w załączniku.

Przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wszczęciu przedmiotowej procedury planistycznej, np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych (gdyby były potrzebne wydruki to proszę o informację ile sztuk mamy wydrukować – wydrukujemy i przekażemy Państwu).

Obwieszczenie wraz ze skanem uchwały dostępne są również w BIP-ie Urzędu Gminy, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne –> Obwieszczenia projekty mpzp” (link: http://bip.suchylas.pl/ogloszenia/45/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne-obwieszczenia-gpu/).

 Z pozdrowieniami

Adrian Karwat

 Kierownik Gminnej Pracowni Urbanistycznej

tel. +48 61-8926-509

e-mail: adrian.karwat@suchylas.pl