Radni z osiedla u sąsiadów

W minionych dniach miały miejsce spotkania sołeckie w Złotnikach – Wsi oraz w Jelonku, na które, w wyniku wspólnej inicjatywy z sołtysami i radami sołeckimi zostali zaproszeni także radni z naszego osiedla, którzy jednocześnie są wybrani w okręgach obejmujących te dwa regiony (Iwona Koźlicka także z okręgu obejmującego Jelonek a Jarosław Dudkiewicz z okręgu także Złotniki – Wieś).

W dniu 3 marca odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Złotniki – Wieś. Mieszkańcy zajęli się tematami bieżącymi zadania lokalnego z 2021 i planami realizacji ZL '2022. Była tez okazja do prezentacji obu radnych i zasygnalizowania im najpilniejszych mankamentów w funkcjonowaniu wsi, do których należą: problem niebezpiecznego skrzyżowania ulic Słonecznej i Złotnickiej (droga powiatowa), sprawy własnościowe działki przy stawie (co blokuje dalsze zagospodarowanie), postulowana potrzeba wybudowania progu zwalniającego przy pętli przystanku autobusowego.

W dniu 10 marca miało miejsce zebranie wyborcze w sołectwie Jelonek w wyniku zakończenia kadencji. Dotychczasowy sołtys p. Marek Dłużewski przedkładając sprawozdanie z działalności ostatnich 9 lat (sołectwo powstało w 2012 roku) zadeklarował, że ze względów zdrowotnych nie będzie kandydował na kolejna kadencje. W wyniku wyborów wybrano nowego sołtysa p. Andrzeja Bartkowiaka i nowy skład rady sołeckiej. Była okazja do wspólnych rozmów w imieniu zarządu osiedla grzybowego oraz w kwestiach które dotyczą działalności radnych (zapowiedziane zostały ściślejsze działania koordynacyjne nie tylko w zakresie inicjatyw integracyjnych). Wójt Buliński i sekretarz Kołodziejczak przekazali garść informacji m.in. o wzrastającej ilości uchodźców w gminie i planach inwestycyjnych w obrębie Jelonka i osiedla takie jak ścieżki rowerowe. Mieszkańcy zwracali uwagę na braki infrastrukturalne którymi trzeba by pilnie się zająć (oświetlenie uliczne przy dojściu do boiska na ul. Sosnowej, brak koszy na śmieci, sprawy bieżące we współdziałaniu z osiedlem grzybowym).