Sprawa autobusu – pismo ze Starostwa

Szanowni Mieszkańcy;

W związku z tocząca się dyskusją nt. linii autobusowej na ulicach naszego osiedla oraz korespondencją kilku mieszkańców (dw zarządu osiedla) prowadzoną z odnośnymi instytucjami, publikujemy za wiedzą adresatów oficjalny dokument który w wyniku w/w korespondencji został przekazany na ręce zarządu osiedla. Należy zaznaczyć, że w ramach prowadzonej polemiki w tej sprawie, takie instytucje jak Komenda Policji oraz Wydz. Ruchu Drogowego także wypowiedział się negatywnie o funkcjonowaniu w obecnym kształcie linii autobusowej nr 901 na terenie naszego osiedla.

Zgodnie z deklaracją władz gminnych w oficjalnej korespondencji do zarządu osiedla oraz wypowiedziach publicznych (np. na ostatniej sesji RG) oczekujemy przedstawienia oceny efektów wprowadzenia linii autobusowej w porozumieniu z ZTM (tzw. ewaluacja) jako oficjalnego dokumentu będącego podstawą do wypracowania zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w obszarze naszego osiedla.

J.Dudkiewicz

pismo starostwo(2)