Stanowisko w sprawie dywersyfikacji źródeł energii

oficjalne stanowisko OSKP – dywersyfikacja

stanowisko Stowarzyszenia przekazane radnym Gminy SL