Wniosek do zmiany Zadania Lokalnego '2022

  Klub Seniora „Dębowy Liść” – os. Grzybowe

Wniosek do zarządu osiedla

Do zarządu osiedla wpłynął wniosek koła „Dębowego Liścia” o/ osiedle grzybowe, o zmianę zapisów w uchwale ZL’ 2022 z 13.09 ubr. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/SKMBT…

Sprawa zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców na najbliższym Zebraniu Mieszkańców planowanym na 25 kwietnia br.