Zaproszenie na Spotkanie dla ukraińskich sąsiadów 2 kwietnia

Drodzy nowi ukraińscy mieszkańcy osiedla grzybowego, Jelonka, Złotnik czy Suchego Lasu.

Wiemy, że ostatnie tygodnie ciężko Was doświadczyły; wiemy, że nie do końca z własnej woli znaleźliście się w nowym miejscu Waszego pobytu a być może i dłuższego zamieszkania.

Jako społecznicy, zaangażowani w różne akcje charytatywne, chcemy choć trochę dopomóc Wam w tych szczególnych okolicznościach, abyście mogli zapoznać się z nami, naszymi zwyczajami, naszym sąsiedztwem i dlatego ZAPRASZAMY WAS od razu po teatrzyku dla dzieci (10.30-12.00), na okolicznościowe spotkanie integracyjne w najbliższą sobotę 2 kwietnia od godz. 12.30 do naszej osiedlowej świetlicy przy placu grzybowym. Chcemy przy kawie i czymś słodkim (z przyjemnością skosztujemy ewent. Waszych specjałów) pokazać Wam trochę historii naszej gminy i osiedla grzybowego, przekazać garść informacji o inicjatywach integracyjnych na osiedlu i w gminie oraz ewentualnie udzielić pomocnych wyjaśnień o różnych bieżących kwestiach by lepiej Wam się żyło i funkcjonowało w naszej gminie i na naszym osiedlu.

Na spotkaniu obecna będzie tłumaczka.

Prosimy o potwierdzenie przybycia, oczywiście Wasi polscy opiekunowie są także mile widziani.

za zarząd osiedla grzybowego

Jarosław Dudkiewicz, Przewodniczący

radny Gminy Suchy Las

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

tel. 48 666 845 466

Шановні українські мешканці поселення Гжибовего, Єлонка, Злотнік чи Сухого Лясу.

Знаємо, що Ви мали тяжкі останні тижні; знаємо, що до кінця не з власної волі Ви опинились в новому місці Вашого перебування, а може і подальшого проживання.

Як громадські активісти, які беруть участь в різних благодійних акціях, хочемо хоч трохи допомогти Вам в тих особливих обставинах, щоб Ви могли познайомитися з нами, нашими звичаями, нашим сусідством і для того ЗАПРОШУЄМО ВАС відразу після театру для дітей (10.30-12.00), на інтеграційну зустріч в найближчу суботу 2 квітня в 12:30 до приміщення нашого поселення при площі Грибовій. Хочемо за кавою і чимось солодким (з задоволенням покуштуємо можливі Ваші смаколики) і покажемо Вам трохи історію нашої гміни і поселення Грибового, надамо Вам інформацію про інтеграційні ініціативи в поселенню і в гміні та можливо корисні пояснення з різних поточних питань, щоб Вам краще жилось і функціонувалось в нашій гміні і в нашому поселенні

На зустрічі буде присутня перекладачка. Просимо підтвердити присутність, звичайно Ваші польські опікуни також запрошені.

Адміністрація поселення Грибового,

Ярослав Дудкевіч, Голова ради гміни Сухий Ляс

tłumacz.

Natalya Vysochanska

Початок листа, що пересилається:

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu