Podziękowania z Hniwania

Burmistrz partnerskiego Hniwania z Ukrainy dziękuje za wsparcie i pomoc
Szanowny Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera
Szanowni Radni oraz Mieszkańcy
Przede wszystkim chciałbym przekazać Wam słowa wdzięczności, w imieniu własnym oraz w imieniu radnych hromady Hniwańskiej za tę pomoc, którą okazujecie mieszkańcom naszego kraju, w czasach oporu Ukraińców agresji rosyjskiej.
Od ponad miesiąca trwa krwawa wojna, w której ukraińscy obrońcy skutecznie odbijają ataki rosyjskich okupantów, nie dając wrogowi zrealizować swoich haniebnych planów. Jesteśmy dumni ze swoich żołnierzy i za cały Naród Ukraiński, który zjednoczył się dla zwycięstwa.
Ale walka Ukraińców nie byłaby możliwa bez wsparcia światowej wspólnoty, a przede wszystkim – Narodu Polskiego. W Ukrainie jest przysłowie: przyjaciół poznaje się w biedzie. Wielkie nieszczęście przyszło na ukraińską ziemię – wojna. Rosjanie niszczą miasta i wioski, zmuszając ludzi do opuszczania własnych domostw i poszukiwania bezpieczniejszych miejsc dla ratowania życia.
W takich warunkach Polacy pokazali siebie nie tylko jako sąsiedzki naród przyjaciół, ale znacznie bardziej – jako prawdziwi bracia. To widać zarówno na płaszczyźnie humanitarnej, jak i poprzez udzielenie schronienia dla milionów kobiet i dzieci potrzebujących ratunku.
W imieniu miasta oraz hromady Hniwań serdecznie dziękuję Panu, Mieszkańcom i Radnym Gminy Suchy Las za wsparcie w ten trudny dla nas czas. Chwała naszej Przyjaźni, Chwała Polsce, Chwała Ukrainie! Zwycięstwo będzie po naszej stronie!
Z uszanowaniem
Mer miasta oraz hromady Hniwań
Wołodymyr Kuleszow