Pomoc psychologiczna dla uchodźców

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla uchodźców z Ukrainy
Specjalistyczne Centrum Medyczne Omega przy ul. Rolnej 17 w Suchym Lesie oferuje w ramach NFZ bezpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną – dla uchodźców z Ukrainy dzieci, młodzieży do lat 18-stu i ich rodzin, związaną z wczesną interwencją po traumatycznych zdarzeniach.
Powracające, natrętne myśli związane z trudnymi doświadczeniami; problemy z pamięcią, rozdrażnienie, nadpobudliwość, zachowania agresywne; pogorszenie nastroju, izolacja od otoczenia, trudności ze snem. To objawy charakterystyczne dla osób doświadczających traumy, czyli zdarzeń o charakterze losowym (m.in. wojna, katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna, fizyczna, gwałt). Mogą one prowadzić do problemów społecznych, adaptacyjnych emocjonalnych, rodzinnych, a także do ASD, depresji, zaburzeń lękowych, zespółu stresu pourazowego PTSD i bardzo wielu innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.
Dlatego też, w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce na Ukrainie oraz z zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczną w środowisku dzieci, młodzieży i ich rodzin zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w celu otrzymania profesjonalnej pomocy z zakresu zdrowia psychicznego.
Wizyta jest możliwa po dostarczeniu skierowania od psychiatry z Centrum Medycznego Omega lub lekarza rodzinnego.
Kontakt:
➡️Suchy Las +48 61 652 16 06
➡️Biedrusko +48 61 812 70 26

e-mail: info@scmomega.pl

Безоплатна терапевтична та психологічна допомога для біженців з України. Cпеціалізований Медичний Центр Омега, який знаходиться за адресою: вул. Рольна, 17 в Сухому Лясі пропонує в межах Національного Фонду Здоров’я (NFZ) безкоштовну психологічну та терапевтичну допомогу для біженців з України, дітям, молоді та їх сім’ям, яка стосується раннього втручання після травматичних подій.

Повторювані нав’язливі думки, які пов’язані з важкими переживаннями; проблеми з пам’яттю, дратівливістю, гіперактивністю, агресивною поведінкою; погіршення настрою, ізоляція від навколишнього середовища, проблеми зі сном. Це симптоми, які типові для людей, які зазнають травм внаслідок подій випадкового характеру (наприклад, війна, стихійні лиха, дорожньо-транспортні події, повені) і ті, які спричинені участю інших людей (психічне, фізичне насильство, зґвалтування). Вони можуть призвести до соціальних, адаптаційних, емоційних, сімейних проблем, а також до РАС (розлади аутистичного спектру), депресії, тривожних розладів, посттравматичного стресового розладу та багатьох інших проблем із психічним здоров’ям.

Тому, у зв’язку з подіями, що відбуваються в Україні, та потребою психологічної допомоги серед дітей, підлітків та їхніх сімей, закликаємо Вас скористатися нашою пропозицією для отримання професійної допомоги у сфері психічного здоров’я.

Відвідування є можливим після отримання направлення від психіатра з Медичного Центру Омега чи від сімейного лікаря.

Контакт:

1️⃣  Сухий Ляс + 48 61 652 16 06

2️⃣   Бєдруско +48 61 812 70