Spotkanie w sprawie Studium Uwarunkowań rozwoju Gminy

Dzień dobry,

w związku z przystąpieniem do sporządzenia ósmej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, Wójt Grzegorz Wojtera chciałby serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus, podczas którego omówiona zostanie procedura planistyczna dla Studium. Skan zaproszenia przesyłam w załączniku.

Przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o planowanym spotkaniu, np. poprzez zamieszczenie kopii zaproszenia w gablotach informacyjnych (gdyby były potrzebne wydruki to proszę o informację, ile sztuk mamy wydrukować – wydrukujemy i przekażemy Państwu).

Z poważaniem

Daria Tomaszewska

podinspektor

Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: daria.tomaszewska@suchylas.pl