Sprawa ścieżki rowerowej – notatka z UG

Niniejszym przedstawiamy Notatkę służbową otrzymaną z UG w ramach działań społecznych zarządu osiedla a dot. projektu ścieżki rowerowej w obrębie osiedla. Przypominamy, że pomysł uzupełnienia gminnej sieci ścieżek rowerowych (od Suchego Lasu do Złotnik) powstał kilka lat temu i był postulowany przez kolejne zarządy nie tylko naszego osiedla. Prawie cztery lata temu starania te poparła radna Iwona Koźlicka, dzięki której udało się doprowadzić do uchwalenia przez Rade Gminy stosownych środków na jej zaprojektowanie a następnie wybudowanie. Pod koniec roku doszło do spotkania (patrz notatka), którego głównym celem obecnych na nim społeczników z osiedla było zadbanie o to by w kończonym projekcie nie doszło do potrzeby kuriozalnego usuwania cennych nasadzeń przy ul. Muchomorowej. Zgodnie z deklaracjami zebranych cel ten udało się uzyskać. Jako zarząd osiedla będziemy tej kwestii pilnować już na etapie realizacyjnym (II połowa roku). Same standardy projektowanej ścieżki – tak jak i całej sieci ścieżek w Gminie – nie były przedmiotem rozmów. Usłyszeliśmy też, że ewentualne poprowadzenie ścieżki na samej jezdni ul. Muchomorowej, zostało uznane przez projektantów za zły pomysł ze względu na fakt, że dotychczasowe lokalizacje w innych częściach gminy nie przewidują takich rozwiązań i są niebezpieczne.

Pod koniec roku do Urzędu Gminy dotarła ciekawa propozycja stowarzyszenia Lokalni w Gminie SL co do standaryzacji rozwiązań projektowych budowy ścieżek rowerowych. UG odpowiedział na to w ostatnich dniach (https://www.facebook.com/groups/662486184524923/permalink/1145700796203457/), a jednocześnie na innych portalach w przestrzeni publicznej pojawiły się dezinformujące sugestie o tym, że na osiedlu będą dzięki tej decyzji  dokonywane usunięcia pięknych nasadzeń przy okazji budowy tej ścieżki. Zdecydowanie dementujemy to i prosimy o nierozpowszechnianie tego typu „wiadomości” bez sprawdzenia u źródła.

Jarosław Dudkiewicz

za zarząd osiedla

NOTATKA SŁUŻBOWA

Spisana dnia 6 grudnia 2021 (otrzymana 08.03.2022)

Dotyczy: Osiedle Grzybowe – projekt  drogi rowerowej Szkółkarska-Złotniki ETAP1 (wzdłuż
 ul. Muchomorowej od ronda do ul. Ptasi Zaułek).

W dniu 6 grudnia 2021 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

  1. Iwona Koźlicka
  2. Jarosław Dudkiewicz
  3. Aurelia Szczęsna
  4. Tomasz Juszczuk

Na spotkaniu przedstawiony został projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej,
na os. Grzybowym w Złotnikach. P. Radna Koźlicka oraz p. Przewodniczący Dudkiewicz, zgłosili zastrzeżenie, co do planowanej w związku z realizacją zadania wycinki drzew.

Ze względu na zaawansowanie prac projektowych i uzyskane przez biuro projektowe opinie oraz uzgodnienia innych organów, niezbędne do wystąpienia o pozwolenie na budowę, przyjęto następujące ustalenia:

  • ścieżka rowerowa zostanie zakończona na wysokości ul. Ptasi Zaułek,
  • wprowadzona zostanie korekta trasy na końcowym odcinku, tak aby zachować istniejące drzewa,
  • wycince będą podlegały tuje, znajdujące się przy kapliczce,
  • pozostałe drzewa i krzewy wskazane do wycinki, tam gdzie tylko będzie to będzie możliwe ze względów technicznych, zostaną zachowane.

Na tym notatkę zakończono.

Sporządziła: Aurelia Szczęsna

Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego

 tel.       61 8926 441

kom.    602 338 873

e-mail: aurelia.szczesna@suchylas.pl