Zebranie Mieszkańców 25 kwietnia br.

Przypominamy tematykę przygotowaną na najbliższe Zebranie Mieszkańców w dniu 25 kwietnia (poniedziałek godz. 19.00):

Zebranie Mieszkańców –

poniedziałek 25 kwietnia 2022 godz. 19.00;

osiedlowa świetlica

Plac Grzybowy 16

 (na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

Przewidywany porządek obrad:

1/ Wybór przewodniczącego zebrania
2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności
3/ Przedstawienie realizacji zadania lokalnego (ZL) za 2021 r. – wg.   uchwały nr  18/2020 z 07.09.2020.
4/ Przedstawienie stanu realizacji Zadania Lokalnego na 2022 rok (na podst. uchwały nr 20/2021 z 17.06. ubr.).

5/ Podjęcie uchwały ZM nr 22/2022 dot. zmiany zapisu w uchwale nr 20/2021 z wniosku koła „Dębowy Liść” (zmiana zapisów pkt. 2 uchwały).

6/ Podjęcie uchwały ZM nr 23/2022 dot. pozostałych środków z Zadania Lokalnego 2021 do wykorzystania bieżącego w 2022.

7/ Informacje Wójta (lub przedstawiciela UG) w sprawie realizacji zadań z budżetu centralnego na terenie osiedla w 2022 roku.

8/ Wyjaśnienia Wójta (lub przedstawiciela UG) w sprawie problemu bezpieczeństwa ruchu kołowego (tzw. rejon skrzyżowań równorzędnych) oraz problem ewaluacji efektów wprowadzenia linii autobusowej na osiedlu; sprawa MPZP Jelonek.

9/ Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw oraz wstępnych propozycji do pakietu Zadań Lokalnych na 2023r.

10/ Wolne głosy i wnioski
11/ Zakończenie zebrania.

serdecznie zapraszamy na zebranie, na którym także będzie obecny przedstawiciel Urzędu Gminy (prawdopodobnie Wójt lub Jego zastępca)

osiedle grzybowe 41