Zebranie zarządu osiedla 19.04.2022

Na stronie osiedlowej opublikowaliśmy sprawozdanie z zebrania zarządu i komitetu obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla.

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2022/04/Protokol-z-Zebrania-Zarzadu-i-komitetu-jubileuszu-25-lecia-osiedla-19.04.2022.odt

Było to spotkanie społeczników, omawiające najważniejsze kwestie osiedlowe przed zbliżającym się wiosennym Zebraniem Mieszkańców w dniu 25 kwietnia (w osiedlowej świetlicy).

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla