Bezpieczna droga do szkoły – Konkurs

„Bezpieczna droga do szkoły”

Straż Gminna Suchy Las przy współpracy Urzędu Gminy Suchy Las, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Suchy Las organizuje konkurs prewencyjny dla uczniów klas piątych.