Budowa przy ul. Koźlarzowej – efekt interwencji

Notatka z Urzędu Gminy w sprawie tematu interwencyjnego skierowanego przez zarząd osiedla a dot. budowy przy ul. Koźlarzowej

W dniu 27 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie na terenie budowy przy ul. Koźlarzowej 19 w Złotnikach w sprawie usunięcia pasa zieleni – krzewów oraz drzew z ulicy Koźlarzowej w Złotnikach podczas rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego.

W spotkaniu wzięli udział:

– Inwestor budowy FHU Pro House Mariusz Klimkiewicz – Pan Mariusz Klimkiewicz

– pracownik Referatu Komunalnego – Pan Kacper Tymek

– pracownik Referatu Komunalnego – Pan Damian Torba

Na spotkaniu ustalono, iż:

Nasadzenia krzewów i drzew zostaną wykonane w terminie do:

– krzewy do 30 lipca 2022r.

– drzewa do 30 września 2022r.

Spotkanie odbyło się przy obecności inwestorów/właścicieli (dane ze względu na RODO nie zostaną udostępnione), którzy zobowiązali się do wykonania zagospodarowania pobocza bezpośrednio przed posesją przy ul. Koźlarzowej 19 w Złotnikach po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Suchy Las (pierwszy wniosek już wpłynął do tut. Urzędu).

Inwestorzy są zobowiązani do wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenu do 30 lipca 2022r.

Drzewa w postaci 4 szt. grabów pospolitych (forma kolumnowa) zostaną nasadzone do końca września 2022r. wraz z wykonaniem siewu trawy w poboczu przylegającym bezpośrednio do jezdni.

Na tym notatka została zakończona i podpisana przez wszystkie zainteresowane strony.

Pozdrawiam,

 Damian Torba

Inspektor ds. komunalnych w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Suchy Las

tel. +48 61-8926-503

e-mail: damian.torba@suchylas.pl