Polana pod lasem – początek prac

Zgodnie z zapowiedziami i ubiegłorocznymi staraniami naszego zarządu, zaczęły się pierwsze roboty związane z nowym urządzeniem polany pod lasem.

Zgodnie z decyzją Zebrania Mieszkańców i uchwalonych środków na projekt jej zagospodarowania (ZL’2020 i ZL’2021 – uchwała ZM nr 16/2019 z 09.09.2019 oraz nr 18/2020 z 07.09.2020) po zakończeniu działań projektowych w ubr. udało się w budżecie gminnym na rok bieżący zabezpieczyć kwotę 50 tyś zł na ten cel. Jest to pierwszy etap zagospodarowania tego terenu w postaci elementów sprawnościowych. W wyniku przetargu dostawca będzie realizował system firmy FREEKIDS tzw. Robinia zestaw sprawnościowy ROB-SP-5 ( https://freekids.pl/produkty/). Montaż tego elementu powinien mieć miejsce w ciągu kilkunastu dni.

Jako zarząd osiedla wraz z osiedlowymi radnymi, będziemy zabiegać o to by w kolejnych latach stopniowo realizować kolejne etapy zagospodarowania tej polany z budżetu centralnego gminy zgodnie z zatwierdzonym przez mieszkańców projektem (całość zadania to koszt ok. 300 tys zł). Intencją pomysłodawców zagospodarowania polany pod lasem jest stworzenie przyjaznego miejsca do spotkań towarzyskich dla młodzieży starszej i dorosłych w postaci elementów sprawnościowych, miejsca wypoczynku, spotkań na łonie natury, rekreacji (np. joga na trawie) oraz działań integracyjnych naszych mieszkańców.

Dziękujemy sucholeskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej za sprawne rozpoczęcie tych robót.

J.Dudkiewicz

zarząd osiedla