sesja Rady Gminy 28.04 br. – relacja

Ostatnia kwietniowa XLV sesja RG (28 kwietnia br.) w znacznej części dotyczyła kwestii przydzielenia dotacji na prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne w kilkunastu obiektach zabytkowych i konserwatorskich na terenie gminy. Wiadomo, że nigdy środków nie wystarcza w stosunku do zgłaszanych potrzeb.

Ponadto radni zajmowali się uchwałami nie związanymi bezpośrednio z naszym osiedlem (dzierżawy działek gminnych, uchwały wspierające programy osłonowe seniorów, rodziny). Częścią obrad było także uchwalenie jednolitego statutu naszej Gminy.

W informacjach Wójta usłyszeliśmy o prowadzonych remontach ulic i boisk (takie prace także były wykonane w kwietniu na naszym placu zabaw). Jako zarząd wskazaliśmy na potrzebę kolejnych prac przy piaskownicy i tzw. gazonach roślinnych). Z tematów interesujących naszych mieszkańców dowiedzieliśmy się o przystąpieniu do wyboru wykonawcy nowej organizacji ruchu na osiedlu Suchy Las (da to szanse na uspokojenie ruchu tranzytowego także przez  nasze osiedle). Wójt Buliński potwierdził także informacje z naszego ZM o przystąpieniu do prac przy modernizacji monitoringu gminnego, co w praktyce da szansę by wykonawca dokonał do końca roku napraw niesprawnych kamer i zamontowania nowych na terenie naszego osiedla. Po pięciu latach oczekiwań mamy szansę wreszcie doczekać się realizacji jednego z ZL’2017.

W wolnych głosach niżej podpisany w imieniu obu radnych, wystąpił z zapytaniem do Wójta o dalszy bieg sprawy uspokojenia ruchu na osiedlu, nawiązując do pisma zarządu z marca i odpowiedzi Wójta z 13.04  oraz dyskusji na ten temat na Zebraniu Mieszkańców w dniu 25.04 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/. Duża część mieszkańców oczekuje znalezienie innego skutecznego i kompromisowego rozwiązania, która wpłynie na bezpieczeństwo ruchu szczególnie w rejonie tzw. skrzyżowań równorzędnych. Przypomniano, że w budżecie gminnym na ten cel w roku bieżącym są przeznaczone konkretne środki.

J.Dudkiewicz