Sprawa modernizacji monitoringu osiedlowego – interwencja do UG

Szanowna Pani Aurelio;
W nawiązaniu do naszych wyjaśnień i informacji Wójta udzielonych w piśmie z 13.04 br. oraz na Zebraniu Mieszkańców w dn. 25.04, uprzejmie proszę o wyjaśnienia i ewentualne doprowadzenie do uzupełnienia zadania realizacji montażu dodatkowych kamer systemu monitoringu na osiedlu w ramach realizowanej obecnie umowy z firmą wykonawczą podpisanej 4.04 br.
Jak wiadomo, od kilku lat, zarząd i mieszkańcy naszego osiedla narzekali na funkcjonowanie systemu osiedlowego monitoringu. W wyniku podjętych decyzji Zebrania Mieszkańców w roku 2016 uchwalono w ramach tzw. Zadań Lokalnych, wyasygnowanie 30 tyś zł na montaż 5 kamer (zał nr 1). W roku kolejnym mieszkańcy powielili to zadanie, zatwierdzając kwotę 40 tyś zł dla montażu 4 kamer (zał nr 2).
Wobec braku technicznych możliwości realizacji Zarząd osiedla na wniosek mieszkańców w ramach corocznych Zebrań Mieszkańców podtrzymywał chęć realizacji tego zadania w kolejnych latach (np. zał nr 3). Otrzymywaliśmy bowiem wyjaśnienia od władz gminnych, iż realizacja tego zadania będzie możliwa po wyłonieniu nowego operatora monitoringu gminnego, co ostatecznie nastąpiło w bieżącym roku.
Podsumowując: na zadanie rozbudowy monitoringu na osiedlu z Zadania Lokalnego zarezerwowane zostało 40 tyś zł na montaż czterech kamer, których lokalizacja została określona precyzyjnie w trzech przypadkach (przejście między ulicami Borowikową i Kurkową oraz dwie w rejonie boiska i placu zabaw). Czwarta lokalizacja nie była określana w tych dokumentach, gdyż na kolejnych spotkaniach mieszkańców ta lokalizacja była dyskutowana by ostatecznie określić potrzebę objęcia monitoringiem ulicy Opieńkowej na odcinku od Koźlarzowej do Muchomorowej. W kolejnych rozmowach z urzędnikami UG – szczególnie w trakcie przygotowywania SIWZ dla przetargu dot. wyłonienia nowego operatora, zarząd osiedla potwierdzała i tę lokalizacje dla montażu wszystkich czterech dodatkowych kamer. W kolejnych corocznych dokumentach rozliczających stan realizacji Zadań Lokalnych, także otrzymywaliśmy potwierdzenie z UG o „przenoszeniu” tych środków jako zarezerowanych w budżecie z tytułu Zadania Lokalnego dla naszej jednostki.
Uprzejmie prosimy o uhonorowanie tych ustaleń i uzupełnienie tego elementu w ramach obecnie realizowanego kontraktu  modernizacji i rozbudowy osiedlowego monitoringu.
Prosimy o przekazanie zarządowi osiedla informacji potwierdzającej w/w sytuacje i realizację montażu dodatkowych 4 kamer we wskazanych miejscach w ramach rozpoczętych robót na naszym osiedlu.

zał nr 1

Uchwała ZM nr 11/ 2016

zał nr 2Uchwała ZM nr 14/ 2018

zał nr 3Uchwała ZM nr 16/2019

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla, przewodniczący
jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu