Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

skan oraz  link do strony ze sprawozdaniem finansowym za 2021r.,

Dotyczy: art. 270 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp).

http://bip.suchylas.pl/93/sprawozdania-finansowe/

Sprawozdanie finansowe 2021r.

 

Z poważaniem

Izabela Julkowska

Wydział Organizacyjny

e-mail:: julkowska.izabela@suchylas.pl;

Tel. +48 61 8926 266