Wypłata świadczeń pomocowych

W związku z pytaniami publikujemy wyjaśnienie:

Od 30 kwietnia br. na wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnione zakwaterowanie bezwzględnie wymagane jest wpisanie numeru PESEL uchodźcy, przyjętego do zakwaterowania.

Więcej informacji https://www.suchylas.pl/…/swiadczenie-za-goszczenie…/

Jednocześnie potwierdziliśmy informacje z Urzędu Gminy, że wypłata świadczeń (także z OPS Suchy Las) jest realizowana na bieżąco

.