XLVI sesja Rady Gminy

Relacja z XLVI sesji Rady Gminy.
Tym razem wyjątkowo sesja miała miejsce w poniedziałek 23.05 br. i nie przyniosła wprost w porządku obrad rozważań dot. bezpośrednio naszego osiedla. W porządku obrad najwięcej czasu radnym zajęła sprawa propozycji powołania Centrum Usług Wspólnych (kwestia księgowego zabezpieczenia jednostek gminnych a przede wszystkim sucholeskich szkół). Po dość burzliwej dyskusji uchwała o powołaniu nowej jednostki została przyjęta. Pozostałe kwestie tej sesji nie budziły emocji a dotyczyły uchwał o przystąpieniu do MPZP w Złotnikach, Biedrusku oraz zgody na zawarcie umów najmu kilku działek gminnych.
W wyjaśnieniach Wójta usłyszeliśmy o robotach wokół organizacji ruchu na osiedlu SL, kontynuowaniu prac remontowych przy gminnych ulicach czy reaktywacji prac przy budowie świetlicy w Złotnikach Wsi.
Bardzo ważną i oczekiwana informacją na osiedlu była kwestia zakończenia robót przeczyszczających kolektora deszczowego w ulicy Sosnowej. Zdaniem Wójta prace te spowodowały udrożnienie i poprawę przepustowości tego rurażu (który w wielu miejscach miał jeszcze pobudowlane i ogólnokomunalne przytkania); proces kamerowania ponoć wykazał znaczną poprawę i pomimo świadomości dotychczasowych kłopotów i zalewania posesji przy tej ulicy, należy się teraz spodziewać znacznej poprawy w odbiorze ścieków opadowych – „czekamy do pierwszych nawałnicowych deszczów” by sprawdzić czy nastąpiła poprawa sytuacji.
Radna Iwona Koźlicka dopytywała o sprawę MPZP Jelonek (Sosnowa/ Złotnicka) – dowiedzieliśmy się od radcy prawnego, że sprawa została odłożona do wyjaśnienia wątpliwości formalno-prawnych wokół idei tzw. „uchwały naprawczej”.
Radna dopytywała też o realizacje ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej, uzyskując informacje od Wójta, że oczekiwane jest zatwierdzenie Projektu i w II połowie roku można się spodziewać jej realizacji.
Osobiście zwróciłem uwagę na realizację robót związanych z monitoringiem osiedlowym, uzyskując zapewnienie, że wszelkie prace i usprawnienie jego funkcjonowania nastąpią przed końcem roku (do 6 miesięcy).
W imieniu komitetu organizacyjnego Festynu 11 czerwca zaprosiłem wszystkich radnych, szefów jednostek pomocniczych i szefów instytucji budżetowych na tę imprezę integracyjną na naszym osiedlu.
Szef RG odczytał także zgłoszoną przez obu radnych z osiedla Interpelację dot. stanu dróg osiedlowych a także zaproszenie do turnieju piłkarskiego im. P. Koperskiego. Szefowa zarządu osiedla SL (i jednocześnie p-lka Straży Gminnej) zaprosiła uczniów klas 5-tych do udziału w konkursie „Bezpieczna Droga do szkoły”.
J.Dudkiewicz , Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla