Z prac Rady Gminy w kwietniu br.

 Miesiąc kwiecień w ramach prac w komisjach był dość intensywny.
1/ Komisja budżetowa pod koniec marca rozpatrywała kwestie kolejnego projektu MPZP rejonu Sosnowa/Złotnicka – sprawa ma być rozstrzygnięta tzw. uchwałą naprawczą na sesji majowej RG, która ma stać się kompromisem między skrajnymi opiniami o sposobie skomunikowania tego rejonu.
2/ W kwietniu (7.04) miało miejsce także spotkanie radnych z szefem LARG, który zaprezentował kilka tematów będących w obecnym zakresie działalności agencji…na osiedlowej stronie prezentujemy krótką prezentacje.
 Realizacja inwestycji powierzonych LARG Sp. z o.o. (7.04.2022)
3/ Miałem także okazję reprezentować naszą gminę i osiedle na ciekawym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13.04 w sprawie funkcjonowania PKM-ki. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/04/kolejka-metropolitarna-spotkanie-w-urzedzie-marszalkowskim/
4/ Ważną dyskutowaną sprawą wśród radnych w komisjach była też sprawa zbliżającego się remontu poznańskiej PESTKI i koniecznymi zmianami w organizacji komunikacji publicznej.
J.Dudkiewicz, radny
koncepcja nowego budynku Urzędu Gminy