Zebranie Mieszkańców – protokół

Na osiedlowej stronie opublikowano sprawozdanie z Zebrania Mieszkańców

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/

Odbyło się ono w poniedziałek 25 kwietnia 2022 o godz. 19.00;

(na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

Zapraszamy do lektury informacji i ustaleń dot. naszych spraw.

Opublikowaliśmy także treść dwóch podjętych uchwał mieszkańców.