Dyżur Radnych – sprawa placu Sokoła

W dniu 27 czerwca miała miejsce kolejny termin cokwartalnego dyżuru radnych RG z terenu osiedla (Iwona Koźlicka reprezent. także wyborców Jelonka oraz Jarosław Dudkiewicz reprezent. także mieszkańców Złotniki – Wieś). Tym razem spotkanie z kilkoma mieszkańcami zdominowała sprawa rozbudowy kliniki weterynaryjnej VET MED i związanych z tym koniecznych zmian w projekcie zazielenienia placu Sokoła (projekt wyk. z ZL’2020). Obecny był także  szef i właściciel kliniki  p. Szymon Szymczak. Nie przybyli ostatecznie zaproszeni p-le Urzędu.

W dyskusji nad tą tematyką (poza obecnymi przekazano uwagi innych mieszkańców z sąsiedztwa), poruszono kwestie kierunku zmian planowanej rozbudowy obiektu kliniki, dla której jesienią ma być wywołana procedura zmiany MPZP. Wiadomo, że najmniej korzystnym dla mieszkaniowego sąsiedztwa była by nadbudowa o kolejne piętro. Wszyscy się zgodzili, że optymalnym będzie budowa obiektu w poziomie o ok. 180 m2. Jednocześnie należy zadbać o dostateczną ilość miejsc parkingowych tak by klienci kliniki nie zajmowali miejsc postojowych często w bramach i pod sąsiednimi posesjami na placu Sokoła, ul. Kukułczej czy ul. Muchomorowej. Przedstawiciele zarządu i radni jednoznacznie opowiedzieli się za maksymalnym uratowaniem dotychczasowych nasadzeń i takimi zmianami w projekcie zazielenienia (dosadzeniami), które zachowają charakter tego rejonu bez realizacji wyrównanych grządek i dociętych żywopłotów by nie powtarzać wzorca zastosowanego na placu przy ul.  Jaskółczej. Zgromadzeni zwrócili też uwagę na potrzebę nasadzeń roślinności typowej dla naszego klimatu. W ramach korekty nasadzeń proponuje się przesadzenie części platanów, które zaczynają być zdominowane przez rośliny iglaste (propozycja: przesadzenie na plac przy ul.Jaskółczej).

W drugiej części spotkania poruszano jeszcze z mieszkanką tematykę infrastrukturalną tj. kwestia wadliwego oświetlenia ulicznego (plac Sokoła), problemy z odbiorem śmieci ze wspólnoty mieszkaniowej na placu grzybowym, kwestie funkcjonowania klubu „Dębowy Liść” czy sprawy zw. z parkowaniem i eksploatacją na placu grzybowym i sąsiednich uliczkach, a także tematy związane z funkcjonowaniem osiedlowego monitoringu.

Radni dziękują przybyłym za spotkanie – poruszone tematy będą przedmiotem działań zarówno radnych jak i zarządu a w kwestii dalszych działań wokół zmian na placu Sokoła, przewidziane jest spotkanie radnych, zarządu osiedla, szefa kliniki z władzami gminnymi, celem wypracowania optymalnego postępowania i zagospodarowania tego miejsca.

Kolejne spotkanie – dyżur radnych przewidziany jest pod koniec III kwartału br.