Korzystanie z komunikacji publicznej przez uchodźców z Ukrainy

Od 1 lipca 2022r. uchodźcy mogą korzystać z kilku form wsparcia podczas korzystania z przejazdów tramwajami i autobusami w aglomeracji poznańskiej na liniach ZTM.

Od 1 lipca 2022r. uchodźcy mogą korzystać z kilku form wsparcia podczas korzystania z przejazdów tramwajami i autobusami w aglomeracji poznańskiej na liniach ZTM. Są to:

– bezpłatne przejazdy na podstawie specjalnie wydanego zaświadczenia ZTM Poznań ważnego w terminie 14 dni od dnia wystawienia,

– jednorazowo –  bilet specjalny socjalny w cenie 1 zł na 30 dni,

– Bilet Metropolitalny z terminem ważności do 30 września 2022r.,

– Bilet Metropolitalny z ulgą z terminem ważności do 30 września 2022r.

Bezpłatne przejazdy przez 14 dni na podstawie specjalnego zaświadczenia

Uchodźcy, którzy po raz pierwszy przekroczą granicę ukraińską z dowolnym krajem, mogą w ciągu 7 dni od daty przekroczenia granicy otrzymać specjalne zaświadczenie wystawiane przez ZTM Poznań na podstawie którego można przez 14 dni od daty wystawienia bezpłatnie korzystać z transportu na liniach ZTM.

Zaświadczenie ma ułatwić przemieszczanie się w celu załatwienia części formalności, takich jak m.in. złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR, zorganizowanie miejsca pobytu, złożenia wniosku o imienną kartę PEKA lub o świadczenie pieniężne w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Zaświadczenie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań po okazaniu ukraińskiego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy ukraińskiej z dowolnym państwem.

Jednorazowy specjalny bilet socjalny w cenie 1 zł na 30 dni

Uchodźcy, którzy otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy mogą jednorazowo skorzystać z biletu specjalnego – socjalnego na 30 dni za 1 zł, zapisywanego na imiennej karcie PEKA. Warunkiem zapisania uprawnienia i zakupu biletu w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań jest okazanie „Potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy” z Poznańskiego Centrum Świadczeń (wydanego 23 czerwca br. lub później). Uprawnienie do korzystania z biletu obowiązuje przez 30 dni od daty zapisania na karcie PEKA, przy czym data jego ważności może rozpoczynać się najpóźniej w dniu 30 września 2022r. Prawo do skorzystania z uprawnienia ma Wnioskodawca oraz osoby wymienione na „Potwierdzeniu”.

Do zakupu biletu konieczne jest wyrobienie imiennej karty PEKA.

Bilet Metropolitalny z terminem ważności do 30 września 2022r.

Uchodźcy, którzy mają nadany PESEL ze statusem UKR, mogą kupić Bilet Metropolitalny, przy czym termin jego ważności nie może przekroczyć  30 września 2022r. Bilet Metropolitalny to promocyjna wersja najbardziej popularnego biletu okresowego. Przykładowo cena Biletu Metropolitalnego na strefę A (Poznań), na 30 dni wynosi 119 zł, co oznacza dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM w wysokości 3,96 zł.

Podstawą zakupu Biletu Metropolitalnego jest okazanie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM  Poznań „Powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Do zakupu biletu konieczne jest wyrobienie imiennej karty PEKA.

Bilet Metropolitalny z ulgą z terminem ważności do 30 września 2022r. – oferta dla uczniów i młodzieży

Dzieci uczące się w poznańskich i podpoznańskich szkołach (także młodzież – do ukończenia 23. roku życia), które mają nadany nr PESEL ze statusem UKR, mogą korzystać z Biletu Metropolitalnego z ulgą. Termin ważności biletu nie może przekroczyć daty 30 września 2022r.

Bilet Metropolitalny z ulgą to promocyjny, ulgowy bilet okresowy zapisywany na imiennej karcie PEKA. Przykładowo, cena Biletu Metropolitalnego z ulgą na strefę A (Poznań) na 30 dni wynosi 59,5 zł, co oznacza dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM w wysokości 1,98 zł.

Podstawą zakupu Biletu Metropolitalnego z ulgą jest okazanie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań „Powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR” wraz z legitymacją szkolną szkoły znajdującej się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Do zakupu biletu konieczne jest wyrobienie imiennej karty PEKA.

Inne formy wsparcia uchodźców

Bilety specjalne dla uczniów szkół podstawowych

Dzieci uchodźców, które zostały przyjęte do poznańskich i podpoznańskich szkół podstawowych, mogą korzystać z biletu specjalnego dla uczniów szkół podstawowych na karcie PEKA. Bilet obowiązuje od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D (całą sieć) i kosztuje 60 zł (5 zł na miesiąc).

Podstawą zakupu biletu specjalnego dla uczniów szkół podstawowych jest okazanie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań legitymacji szkolnej szkoły znajdującej się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Do zakupu biletu konieczne jest wyrobienie imiennej karty PEKA

Uchodźcom przysługują też uprawnienia ogólne, takie jak dla innych obcokrajowców. Są to:

– bezpłatne przejazdy dla osób powyżej 70. roku życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek,

– bezpłatne przejazdy dla dzieci do dnia 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia, na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna,

– przejazdy z ulgą 50 % dla dzieci i młodzieży, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego ich wiek,

– przejazdy z ulgą 50 % dla studentów polskich uczelni na podstawie legitymacji polskiej uczelni.

fla5

 

Від 1 липня 2022 року діятимуть нові правила надання допомоги в громадському транспорті для біженців з України.

Від 1 липня біженці з України матимуть змогу користуватися наступними формами підтримки в громадському транспорті, організованому Управлінням міського транспорту (пол. Zarządu Transportu Miejskiego, далі ZTM):

– безкоштовний проїзд на основі спеціально виданої довідки ZTM Poznań, яка діє протягом 14 днів від дати видачі,

– одноразово – спеціальний соціальний квиток за 1 злотий на 30 днів,

– метрополітальний квиток (пол. bilet metropolitalny), дійсний до 30 вересня 2022 року,

– метрополітальний квиток (пол. bilet metropolitalny) зі знижкою, дійсний до 30 вересня 2022 року.

Безкоштовний проїзд протягом 14 днів наосновіспеціальної довідки

Біженці, які вперше перетинають кордон України з будь-якою країною, протягом 7  днів від дня перетину кордону можуть отримати спеціальну довідку, видану ZTM Poznań, на основі якої вони можуть безкоштовно користуватися транспортом на лініях, організованих ZTM протягом 14 днів від дня видання.

Метою цієї довідки є полегшення переміщення осіб з України для виконання деяких формальностей, наприклад: подання заяви на номер PESEL, пошук місця проживання, подання заяви на картку PEKA або отримання грошової допомоги в Познанському центрі соціальних виплат (пол. Poznańskie Centrum Świadczeń, далі PCŚ).

Довідку можна отримати в пунктах обслуговування клієнтів ZTM Poznań при пред’явленні українського паспорта або іншого документа, що підтверджує перетин українського кордону з будь-якою країною.

Спеціальний соціальний квиток за 1 злотий на 30 днів (доступний тільки один раз)

Особи, які отримують одноразову грошову допомогу для громадян України, зможуть користуватися спеціальним соціальним квитком на 30 днів за 1 злотий, який можна записати тільки на іменну карту PEKA. Для реєстрації пільги та придбання квитка в  одному з пунктів обслуговування клієнтів ZTM Poznań потрібно буде пред’явити «Підтвердження подання заяви на одноразову грошову допомогу громадянину України» (пол. „Potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy”) від PCŚ (видану 23 червня або пізніше). Термін дії квитка не може початися пізніше ніж 30 вересня 2022 року. Заявник та особи, зазначені в  «Підтвердженні», мають право купити такий квиток.

Для придбання квитка необхідно спочатку отримати іменну картку PEKA.

Метрополітальний квитокдо 30 вересня

Біженці, яким надано номер PESEL зі статусом UKR, можуть придбати метрополітальний квиток, терміном дії до 30 вересня 2022 року максимально. Метрополітальний квиток — це акційна версія найпопулярнішого довгострокового квитка. Наприклад, ціна метрополітального квитка для зони А (Познань) на 30 днів становить 119 злотих, що означає щоденну вартість проїзду 3,96 злотих за необмежену кількість поїздок на лініях ZTM.

Умовою для придбання метрополітального квитка є пред’явлення «Довідки про надання номера PESEL зі статусом UKR» (пол. „Powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR”) разом із документом, що підтверджує особу, в одному з пунктів обслуговування клієнтів ZTM Poznań.

Для придбання квитка необхідно спочатку отримати іменну картку PEKA.

Метрополітальний квитокзі знижкою до 30 вересня2022 року – пропозиція для учнів та молоді

Діти, які навчаються у школах на території Познані та в околицях Познані (включаючи молодь – до 23 років), які перетнули кордон України з будь-якою країною 24 лютого або пізніше та отримали номер PESEL зі статусом UKR, зможуть використовувати метрополітальний квиток зі знижкою, терміном дії до 30 вересня 2022 року максимально.

Метрополітальний квиток зі знижкою – це акційний довгостроковий квиток, який можна записати тільки на іменну карту PEKA. Наприклад, ціна метрополітального квитка для зони А (Познань) на 30 днів становить 59,5 злотих, що означає щоденну вартість проїзду 1,98 злотих за необмежену кількість поїздок на лініях ZTM.

Умовою для придбання метрополітального квитка зі знижкою є пред’явлення в одному з пунктів обслуговування клієнтів ZTM Poznań «Довідки про надання номера PESEL зі статусом UKR» (пол. „Powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR”) разом з учнівським квитком, виданим школою, розташованою в Познані або в одій з 19 гмін: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Для придбання квитка необхідно спочатку отримати іменну картку PEKA.

Інші форми підтримки біженців

Спеціальні квитки для учнів початковихшкіл

Діти, які були прийняті до початкових шкіл Познані, зможуть користуватися спеціальними квитками для учнів початкових шкіл, що записуються на іменній карті PEKA. Квиток діє від 1 жовтня до 30 вересня наступного року для зони A + B + C + D (вся мережа) і коштує 60 злотих (5 злотих на місяць).

Умовою для придбання цього квитка є пред’явлення в одному з пунктів обслуговування клієнтів ZTM Poznań шкільного учнівського квитка, виданого школою, розташованою в  Познані або в одій з 19 гмін: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Для придбання квитка необхідно спочатку отримати іменну картку PEKA.

Біженці, як і інші іноземці,також можуть скористатися деякими загальними пільгами:

– безкоштовний проїзд для осіб старше 70 років на основі дійсного документа, що посвідчує особу та що підтверджує вік,

– безкоштовний проїзд для дітей до 30 вересня року, в якому їм виповнюється 7 років, за декларацією батьків/опікунів,

– проїзди зі знижкою 50%  для дітей та молоді від 1 жовтня року, в якому їм виповнюється 7 років, до досягнення 18 років на основі дійсного документа, що посвідчує особу та що підтверджує їх вік,

– проїзди зі знижкою 50% для студентів польських ВНЗ на основі учнівського квитка польського університету.

Іменна картка PEKA

дозволяє пасажирам:

  • купити  іменний  довгостроковий  квиток  та  поповнити  рахунок тПортмонетки   (також   через   інтернет-сторінку   www.peka.poznan.pl);
  • зайти у свій обліковий запис;
  • платити за проїзд тПортмонеткою з картки PEKA;
  • внести участь у бонусній програмі;
  • записати інформацію про пільги.

Іменну картку PEKA можна отримати двома шляхами:

  • онлайн, через подання заяви на інтернет-сторінці www.peka.poznan.pl;
  • особисто,  через  подання  паперової  заяви  в  пункті  обслуговування клієнтів ZTM.

В  обох  випадках  необхідно  додати  фото.  Перша  іменна  картка  PEKA видається безкоштовно.

Картку  PEKA  можна  поповнити  в  пунктах  обслуговування  клієнтів  ZTM, пунктах продажу квитків, стаціонарних автоматах з продажу квитків та на інтернет-сторінці www.peka.poznan.pl.

Вхід  в  індивідуальний  обліковий  запис  користувача  відбувається  через інтернет-сторінку: www.ztm.poznan.pl

Особи, які мають обліковий запис, входять за допомогою адреси електронної пошти та

пароля. Користувачі, які ще не мають облікового запису, входять, використовуючи номер

UID на звороті картки та свій номер PESEL.