Obowiązek złożenia deklaracji źródła ciepła i spalania do 30 czerwca

Ważne przypomnienie

Od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia przez właściciela bądź zarządcę budynku deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynków już istniejących deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., a dla nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła.

https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja…