Odpowiedź Wójta na interpelację w sprawie stanu dróg

RG.003.1.2.2022