Półkolonie ze stowarzyszeniem FIGHTER

Stowarzyszenie FIGHTER p.  Mariusza Sieberta proponuje letnie półkolonie dla naszej młodzieży – w zależności od ilości zgłoszeń możliwa jest organizacja części zajęć bezpośrednio na terenie naszego osiedla. Poniżej bezpośrednia informacja organizatora:

przesyłam informację o półkoloniach letnich ,,TG SOKÓŁ” organizowanych przez Nasze Stowarzyszenie na terenie Gminy Suchy las w 

Suchym Lesie i Złotnikach 25.07-29.07.2022

– Biedrusku 08.08-12.08.2022

…które są współfinansowane prze Gminę Suchy las. Wszystkie informacje są zawarte w w/w załącznikach. Jednocześnie zwracam się z prośba o udostępnienie tej informacji dla mieszkańców Gminy Suchy las.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

dr Mariusz Wojciech Siebert

Phd, DBA, LL.D, MSc, EMBA

Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe FIGHTER

Tel. +48608331944

Tel. +48695444416

meil: mariusz.siebert@gmail.com