Wnioski do Zadania Lokalnego '2023

Publikujemy złożony dokument wniosków i propozycji mieszkańców do tzw. Zadania Lokalnego '2023 zgodnie z Programem Pobudzania Aktywności Obywatelskiej (uchwała nr XXXV/340/13 ze zmianami). Bardzo dziękujemy wszystkim którzy złożyli swoje propozycje wykorzystania środków publicznych przeznaczonych dla realizacji pomysłów społecznych i dot. upiększania naszego otoczenia zgodnie z wolą naszych mieszkańców.

Zgłoszone wnioski, zostaną poddane obecnie opiniowaniu przez Wójta, by ostatecznie lista pomysłów została poddana pod głosowanie na wrześniowym Zebraniu Mieszkańców. Wszystkie pomysły z największym poparciem, które będą się mieścić w przydzielonym budżecie na nasze osiedle (ok. 58-60 tyś zł) staną się oficjalnym zadaniem zarządu na rok 2023. Z listy złożonych wniosków, zarząd wydzielił zadania o charakterze czysto gospodarczym, które winny być realizowane w bieżących zadaniach Gminy lub dotyczą budżetu centralnego (kwestie naprawy nawierzchni dróg, chodników, przycinki krzewów, sprawy oświetlenia ulicznego, monitoringu, zabudowy polany, sprawa uspokojenia i bezpieczeństwa ruchu, kanaliz. deszcz., itp.) – te kwestie nie podlegają Zadaniu Lokalnemu.

Zapraszamy na  wrześniowe Zebranie Mieszkańców.

Jarosław Dudkiewicz

za zarząd osiedla

Pismo zarządu sprawie wniosków do Zadania Lokalnego na 2023r.