Zagospodarowanie polany – kolejny krok

Kolejne elementy zagospodarowania polany pod lasem zrealizowane…mamy ławeczki. Projekt (zrealiz. z ZL’2021) przewiduje jeszcze dwa elementy sprawnościowe, zadaszone stanowisko, aranżacje miejsca na zajęcia i spotkania w plenerze (np. joga na trawie) oraz nasadzenia. Ze względów finansowych, realizacja jest etapowana. Kolejne działania już w kolejnym roku.

Dziękujemy ref. komunal. UG za przyspieszenie działań i realizację tego elementu naszej polany.

J.Dudkiewicz