Rewitalizacja placu – konsultacje; zieleń na osiedlu

Drodzy mieszkańcy;

Od jakiegoś czasu wśród naszych mieszkańców (a i sympatyków osiedla) toczą się dyskusje dot. kolejnych działań związanych z zazielenianiem osiedla. Także w wyniku zbierania wniosków do Zadania Lokalnego '2023, pojawiło się kilka ciekawych inicjatyw nasadzeń kolejnych pustych miejsc na osiedlu (plac Sokoła, vis a vis skweru przy Muchomorowej i Jaskółczej, narożnik Nektarowa/ Sosnowa itp). Zachęcamy oczywiście do wyrażania swoich opinii co do kolejnych takich pomysłów. Jednym z tematów wiodących stała się sprawa ewentualnej rewitalizacji (modernizacji) terenu placu grzybowego (patrz także https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/07/rewitalizacja-placu-grzybowego/).

Zarząd osiedla proponuje naszym mieszkańcom wypowiedzenie się w tej kwestii w formule ankiety konsultacyjnej opublikowanej na portalu fb (https://www.facebook.com/groups/662486184524923/). Oczywiście cenne będą także Państwa uwagi w bezpośredniej formule na ręce przewodniczącego zarządu (jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu). Pragniemy w maksymalnym stopniu uzyskać od naszych mieszkańców wskazówek i sugestii, które mogą ukierunkować  społeczne prace projektowo-koncepcyjne dla ewentualnych zmian na placu. Zapraszamy także już teraz na wrześniowe Zebranie Mieszkańców, na którym będziemy przegłosowywać wszystkie propozycje i wnioski do realizacji w ramach Zadania Lokalnego '2023.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz